وَ ابْیَضَّتْ‌ عَیْنَاهُ‌ مِنَ‌ الْحُزْن (یوسف84)

مَن فقَد یوسف فَقَد بصَره
مراقب چشمان خود باشید
اگر که یوسف را دوست میدارید

پ ن: أخاطب القمر و المقصود أنت
کیف حالک أیها القمر؟! ❤️