هنوز هم از ورای این فاصله‌ها
من غریب این شب‌هایم

پ ن: ماه، ستاره‌ها، جاده، من و تو