إلی أینَ یفرّ العاشقُ المحتاجُ لَک؟!

پ ن: و چون دوست داشتنت دعاست،
تو را میان خدا و آمین‌هایم قرار داده‌ام