غم از وقتی آغاز میشود کز شهر تو دور میشوم!
خدا را شاکر باش، تو آنی نیستی که مجبور است
این راه آمده را تنها برگردد!

پ ن: و نستعین بالله علی غیاب لیلا