قَالَ بَلَى وَلَٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی (بقره260)

ابراهیم حق داشت که اطمینان نداشت
باید به قدر صبر، فراق میداد خدایت ...