رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُم (بقره129)

یوسف هرگز نخواهد آمد
اگر یعقوب نباشی، اگر دعا نخوانی
و اگر جاده‌ها را چشم به راه نمانی