رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَة (مریم10)
خداوندا نشانه‌ای برای من قرار ده‌

ربنا معجزاتت را نشانم بده
مگر یک پیغمبر چقدر میتواند
أحسن القصص را از قرآن بخواند؟! فقط