فرقی نمیکند کجای این جهان باشی
هر کجا نامی از تو باشد من آنجا فرهادم

پ ن: وَ هُوَ عِنْدِى کَثِیرٌ، وَ هُوَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسِیر (دعای افتتاح)