وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ یَکُونَ قَرِیبا (اسری51)
و میگویند پس کی؟ بگو که وعده خدا بسیار نزدیک است

و اما سخت‌تر از فراق تو آنجاست که خداوند عشق و دعا را از ما بگیرد
که مهجورترین انسان‌ها کسانی هستند که لیلا ندارند، دعا نمیخوانند!
دعا میکنم تا عقوبت قوم از قهر پیامبرش، دامن آن شهر را نگیرد
که من وقتی زیاد دعا میکنم یعنی خیلی دوستت دارم!