وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَق (آل عمران21)

اگر حالم را میپرسی شهیدی را تصور کن
که تیر خورده وز پا، نیفتاده است هنوز!

پ ن: یوسف بودن ماه، مدعایش قرآن است