اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِی (یوسف93)

یعقوب وصل اویم و آن یوسف مرا
پیراهن که نه حتی نگاه هم نمیکند