آمدن های مجنون و نیامدن های لیلا
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا (اعراف126)